Posted on

Lumayo…
Naisipan mo na bang lumayo?
Lumayo sa mga pagtatalo na nagdudulot saiyo ng galit na unti unti kang hinihila patungo sa kawalan…
Lumayo sa mga taong patuloy kang hinihila pababa…
Lumayo sa iyong naka ugalian na suyuin ang mga taong hanggang ngayon ay hindi makita ang iyong tunay na halaga..
Lumayo sa iyong mga kaisipang nagdudulot ng pagkabahala…
Lumayo sa mga matang mapang-husga, dahil hindi nila alam ang mga pagsubok na iyong hinaharap at tunay na pinagdadaanan…
Lumayo sa iyong mga pagkakamali at mga takot…
Lumayo… unti unting lumayo…
Hanggang malayo kana sa mga bagay na unti unting sumisira sa iyo….
Lumayo… unti unting lumayo…
Hanggang sa makamit muna ang kapayapaan..
Kapayapaan na muling bubuo sa iyo…
Kapayapaan na walang makakaagaw saiyo..
At higit sa lahat…Kapayapaan…
Kapayapaan na mananatili sa iyong puso kailan man….

Leave a Reply